Inspirasi Harian Batin 10-29-2019: Saya mengambil beberapa saat setiap hari untuk mengambil napas dalam-dalam, duduk dengan tenang, santai, dan fokus pada perasaan bahagia.

Mencetak